Galeria
Ważne dla osób pobierających zasiłek pięlenacyjny


 Osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacano w I kwartale 2014 roku dodatkową pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie. Pomoc  ta zostanie tym osobom przedłużona z urzędu do końca bieżącego roku. Zatem rodzice, którzy zrezygnowali z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem oraz inne osoby spełniające warunki uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego otrzymywać będą nadal łącznie kwotę 820 zł. miesięcznie. Wypłata dodatkowych świadczeń nastąpi w terminach wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego ze środków budżetu państwa.


Podstawa prawna;

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z dn.14.03.2014r.poz.320)”

brak zdjęć w galerii

Aktualności

‹ zobacz wszystkie aktualności