Galeria
Tenis pod Chojnikiem


W galerii zamieszczamy z nieco danych z naszej prezentacji w JCK w dni 16.11.2015r.

1.     Spośród wielu ofert proponujemy  tę,  Nawierzchnię Country firmy Grez,
w cenie 43.173 zł.    Nawierzchnia jest :

- skonturowana  z modułów, tak by przyjmowała siły przeciążające  układ mięśniowo-szkieletowy graczy, amortyzuje je nie tylko  w pionie, ale i poziomie

-  bezpieczna i przyjazna dla użytkowników nawierzchnia ,

-  jest jedną z unikatowych rozwiązań w skali światowej,

- efektowna i efektywna zarówno od względem szybkości odbicia piłki, skuteczności  uślizgów, jak i  stabilności oraz wytrzymałości  na uszkodzenia mechaniczne w przypadku jazdy na rolkach, czy    wózkach inwalidzkich.

Poza tym jest bezkosztowa w eksploatacji, ekologiczna, bo wykonana
z materiałów oksy-biodegradowalnych, a ponadto nawierzchnie można zdemontować, przenieść w inne miejsce nie dewastując terenu.

Cena boiska zawiera koszt montażu i malowania linii.  Przygotowanie podłoża pod boisko nie jest wliczone w cenę.

 

2.     Przygotowanie podłoża wymaga:

1/ Wytyczenia powierzchni  o wymiarach 30m x 10 m

2/  Wykorytowania wytyczonej przestrzeni,

3/  Ułożenia podsypki z piasku lub podłoża mineralnego

 4/ Przygotowania  płyty betonowej  mikrokretem lub zastąpienie jej    

       bloczkami betonowymi na zagęszczonej podbudowie. 

Zgodnie z technologią dostawcy wystarczy odwodnienie liniowe.

 

3.     Zdaniem naszych ekspertów z zakresu budownictwa  nie jest wymagane:

     Zezwolenie na budowę, wystarczy zgłoszenie do nadzoru  budowlanego.

Nie jest konieczne przygotowanie projektu budowlanego, kosztorysu  przed i po wykonawczego, prowadzenia dziennika budowy, zatrudnienie inspektora nadzoru  et cetera, bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami wystarczy dokumentacja uproszczona (szkic, przekrój warstw podłoża), szacunkowa wycena kosztorysowa w świetle proponowanego wynagrodzenia ryczałtowego, po uprzednim rozeznaniu rynku.

 

4.     Jak już wykazano cena zakupu nawierzchni wynosi 43 173 zł i zawiera koszt montażu modułów oraz malowania linii.

Aby zorientować się w koszcie przygotowania podłoża zwrócono się do 3 niezależnych fachowców, według których koszt ww. prac  waha się w granicach od 15 do 20 tys. złotych w zależności od użytego surowca.

Należy jednak zaznaczyć, że istnieje możliwość obniżenia tej ceny, gdyż zainteresowani realizacją projektu rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Społecznej, prowadzący działalność w zakresie robót ziemnych i drogowych  obiecali wsparcie  materiałowe i materialne.

 

5.     Za połączeniem wniosków przemawia:

-  oba projekty dotyczą robót ziemnych i nawierzchni

-  łączy  bezpieczna nawierzchnia oraz

-  lokalizacja: ulice Ogrodowa i B. Czecha stykają się

        Walory  zadania:

1.     Powstaje możliwość uprawiania sportu  na bezpiecznej nawierzchni.

2.     W Sobieszowie nie ma kortu do gry w tenisa,  a będzie to boisko,
z którego  korzystać może całe społeczeństwo.

3.     Uczniowie Szkoły Społecznej korzystają z Sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły 15 i Gimnazjum 5,a uczniowie tych szkół będą z kolei mogli ćwiczyć na korcie tenisowego.

4.     Teren sportowy pod Chojnikiem, boisko do piłki nożnej przy Szkole 15, boisko do kosza przy Dembowskiego i kort tenisowy stworzą kompleks do uprawiania różnych dyscyplin sportowych.

5.     Atrakcyjność projektu polega również na tym, że jego realizacja nie jest skomplikowana, potrzeba jedynie utwardzenia nawierzchni, a montażu dokona dostawca  bezpiecznej nawierzchni.

6.     Obecnie tenis jest modny i cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży (Radwańska), jak i dorosłych.

7.     Kort tenisowy stworzy dodatkową ofertę do uprawiania sportu i może    oddciągnie młodzież od komputera.

8.     Realizacja zadania wpłynie pozytywnie  na poprawę wizerunku naszej miejscowości.

 

JBO2 prezentacja JBO3
author: HWM

Aktualności

‹ zobacz wszystkie aktualności