Walne Zgromadzenie Członków ZAS 2015

 PROTOKÓŁ z Walnego Zgromadzenia Członków ZAS

w dniu 25 marca 2015r  w MDK “Muflon “ w Sobieszowie

  

1. Zebranie otworzyła  - Prezes ZAS , która przywitała zebranych i przedstawiła cel zebrania.

 Następnie poprosiła Koleżankę Irenę o dalsze prowadzenie Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Przewodnicząca zebrania przedstawiła porządek zebrania, stwierdziła, że w zebraniu uczestniczy 18 członków ZAS, a zatem jest quorum zdolne do podejmowania uchwał.

 3. Ustalon, że z uwagi na liczbę członków nie powołuje się Komisji Skrutacyjnej i głosowanie   będzie jawne.

4. Koleżanka Halina zaprezentowała sprawozdanie z działalności ZAS w 2014roku.

5. Koleżanka Grażyna przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2014 rok. (sprawozdanie finansowe w załączeniu)

6.Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej przedstawiła koleżanka Maria  i pozytywnie ocenia sprawozdanie, wniosła o udzielenie absolutorium Zarządowi.

7.Jednogłośnie podjęto Uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania i udzieleniu absolutorium.

  


‹ zobacz wszystkie aktualności

Dodaj komentarz

komentarzy : 0

Tytuł (*)
E-mail (*)
Treść (*)
(*) Pola wymagane

Aktualności

‹ zobacz wszystkie aktualności