Jest szansa na zwrot kosztów

Jest szansa na częściowy zwrot  kosztów poniesionych inwestycji  maksymalnie 13.800 zł  z realizowanego przez Miasto Jelenia Góra Programu KAWKA. Tym samym jest szansa  na lepsze / czystsze powietrze w Sobieszowie.

 Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zmiany systemu ogrzewania lokali mieszkalnych  z węglowych/koksowych na ogrzewanie gazowe lub elektryczne.  O kolejności objęcia dotacją decyduje kolejność złożenia wniosku rozumianego jako komplet dokumentów potwierdzających zmianę systemu ogrzewania. 

Na Kompletny wniosek składa się:

1.       dokument potwierdzający posiadanie prawa własności lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub umowy najmu lokalu mieszkalnego, który znajduje się w granicach administracyjnych Miasta Jelenia Góra.

2.       projekt budowlany montażu instalacji gazowej/elektrycznej,

3.       decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, jeżeli jest wymagane przepisami prawa,

4.       protokół odbioru wewnętrznej instalacji gazowej – w przypadku ogrzewania gazowego lub protokół z pomiarów instalacji elektrycznej – w przypadku ogrzewania elektrycznego,

5.       faktury i rachunki wraz z potwierdzeniami zapłaty w przypadku płatności dokonywanych przelewem,

6.       zaświadczenie o dacie i liczbie trwale zlikwidowanych pieców opalanych paliwem stałym (węgiel, koks) wystawionego przez kominiarza lub wykonawcę zmiany systemu ogrzewania lub opinii kominiarskiej potwierdzającej trwałe usunięcie połączenia pieca kaflowego z przewodem kominowym,

7.       opinia kominiarska potwierdzająca  prawidłowe wykonanie zadania - w przypadku ogrzewania gazowego.

 

Wnioski należy składać w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29, II piętro, pokój 23. Szczegółowych informacji udziela Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych tel. 75 75 49 890, 75 75 46 315.


‹ zobacz wszystkie aktualności

Dodaj komentarz

komentarzy : 0

Tytuł (*)
E-mail (*)
Treść (*)
(*) Pola wymagane

Aktualności

‹ zobacz wszystkie aktualności