Informacja o Spotkaniu Mieszkańców z Prezydentem

 Na zorganizowane przez ZAS w Sobieszowie spotkaniu w dniu 02.04.2019r. przybyli:                                                                            

1/ Prezydent miasta Jeleniej Góry pan Jerzy Łużniak 2/ Z-ca Prezydenta miasta Jeleniej Góry pan Konrad Sikora 3/ Radne Rady Miasta pani Anna Bałkowska i pani Anna Korneć-Bartkiewicz 4/ Wydz. Architektury i Urbanistyki - pani Sylwia Bajor 5/ Dyrektor ZGM – pan Norbert Łukaniuk 6/ Przewodniczący Rady Działalności Pożytku pan Paweł Kluza 7/ Przedstawiciel Fundacji Jagniątków pan Maciej Zawierucha 8/ Mieszkańcy Jeleniej Góry Sobieszowa.   Po otwarciu głos zabrał Prezydent Jerzy Łużniak, który wspomniał o planowanych inwestycjach Sobieszowie: tj. parkingu przy pętli autobusu nr 7 wraz z KPN, ścieżkach rowerowych Jelenia Góra – Sobieszów i o chodniku przy ul. Bronka Czecha. Następnie Mieszkańcy dzielnicy Sobieszów zadawali pytania panu Prezydentowi, głównie w spawach ich dotyczących. Wielu mieszkańców wskazywało, że w Sobieszowie jest brudno, a nawet bardzo brudno. Było pytania dotyczące funkcjonowania placu zabaw. Mieszkanka Sobieszowa, zapytała czy /kiedy będzie czynny basen na ul. Łazienkowskiej?                                                            Pytano o powstanie Dziennego Domu Pobytu, o który Sobieszowianie ubiegają się od 2015 roku. Kolejne pytanie dotyczyło sprzątania Wrzosówki i Kamiennej. Mieszkaniec Sobieszów zapytał czy nie można stworzyć platformę informacyjną dla każdej dzielnicy, by można było uzyskać informację co się dzieje/ realizuje w poszczególnych częściach miasta. Mieszkaniec wykazywali zainteresowanie z inwestycją KPN - Pałac Schaffgotschów. Inny Mieszkaniec pytał co ze Szkoła Menadżerską? Podniesiono problem niebezpiecznego zakrętu przy ul. Romera – Pakoszowska. Pytano co się robi, aby zatrzymać młodzież w Jeleniej Górze? Mieszkaniec poruszył problem dot. strefy przemysłowej. Stwierdził, że brak parkingu dla samochodów ciężarowych, zwłaszcza tirów, które parkują na ulicy . Pytano co z ul. Świerkową? Co z planem zagospodarowania przestrzennego? Mieszkaniec Sobieszowa - aby nie zmniejszyć dystans Mieszkańcy - władza Miasta, zasugerował rozważenie możliwości utworzenia Rady Osiedla Sobieszowa. Inne pytanie dotyczyło projektu MIESZKANIE + / Pytanie: Czy w miejscu po budynkach sypialnych byłej bursy przy ul. Łazienkowskiej mógłby powstać park / strefa ciszy?  Mieszkanka zapytała czy miasto zatrudnia ogrodnika? Pytająca wskazując na swoje wykształcenie  i doświadczenie zawodowe  zaoferowała pomoc w ukwieceniu Miasta.   Na zakończenie spotkania Prezydent zwrócił uwagę, że należałoby zastanowić się nad nową strategią dla Sobieszowa. Powiedział, że mamy tutaj 60 ha niezagospodarowanej ziemi po byłej owczarni i w okolicach byłego tartaku. Można rozważyć na jaki cel ten teren przeznaczyć, czy na strefę przemysłową? Czy na strefę „uspokojenia / zaspokojenia” turystycznego, by turyści przyjeżdżający „na Chojnik” zatrzymywali się na dłużej, a nie tylko po zwiedzeniu Chojnika do autokaru i w dalszą drogę. W połączeniu z Zespołem KPN mogło coś ciekawego powstać. A może przeznaczyć to pod budownictwo mieszkaniowe 500+? Sylwia Bajor Naczelnik Wydz. Architektury i Urbanistyki powiedziała, że planuje się otwarcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sobieszowa i można składać propozycje. Jak będzie wyglądał ten plan zależy od WAS. Należy składać propozycje!!!   Wobec upływu przewidzianego czasu pytania spotkanie zakończono, dziękując uczestnikom za aktywny udział i pomoc w realizacji spotkania.
‹ zobacz wszystkie aktualności

Dodaj komentarz

komentarzy : 0

Tytuł (*)
E-mail (*)
Treść (*)
(*) Pola wymagane

Aktualności

‹ zobacz wszystkie aktualności