VII Dolnośląskie Forum Pełnomocników NGO

O współpracy, integracji i partnerstwie 5 marca 2015 roku rozmawiali pełnomocnicy organizacji pozarządowych wraz z organizacjami pozarządowymi z regionu jeleniogórskiego. VII Dolnośląskie Forum Pełnomocników odbyło się przy współpracy Miasta Jeleniej Góry z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Mówiono o budowaniu platformy współpracy w oparciu o konsultacje społeczne.

Uczestnicy Forum zapoznali się z podstawowymi informacjami nt. Modelu Współpracy Administracji Publicznej z Organizacjami Pozarządowymi oraz przedstawiono im dwa procesy konsultacyjne, które zrealizowane zostały podczas trwania projektu „Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych”. Ponadto pokazano wyniki badań ankietowych, których celem było określenie stopnia zainteresowania udziałem w procesie konsultacji społecznych w Jeleniej Górze.

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom swoje plany, które będą miały wpływ na ich codzienne życie. Konsultacje to przede wszystkim zbieranie opinii o tych planach, modyfikowanie ich oraz informowanie o ostatecznej decyzji. Mając na uwadze wszystkie te aspekty uczestnicy Forum mieli możliwość doświadczyć konsultacji społecznych podczas trwania warsztatów. Odpowiadano na pytania jak organizacje pozarządowe mogą wspomóc proces konsultacji społecznych? Gdzie i jak informować o konsultacjach? Jakie są korzyści i bariery współpracy podczas konsultacji społecznych? Problematykę współpracy oparto o dwie płaszczyzny NGO – JST oraz NGO – NGO. Uczestnicy zwracali dużą uwagę na problem komunikacji, jawności informacji oraz przede wszystkim na brak poczucia sprawczości ze względu na niewystarczającą informację zwrotną.

Podsumowanie Forum utwierdziło uczestników w przekonaniu, że konsultacje społeczne są ważne, ponieważ dają możliwość wyrażenia własnej opinii i są istotnym narzędziem integracji lokalnej.

Projekt „Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji nt. projektu w biurze RCWIP ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze (tel. 75 642 20 00) bądź w Wydziale Dialogu i Spraw Społecznych UM Jelenia Góra (plac Ratuszowy 58, tel. 75 75 46 152). Autorka): Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska 
‹ zobacz wszystkie aktualności

Dodaj komentarz

komentarzy : 0

Tytuł (*)
E-mail (*)
Treść (*)
(*) Pola wymagane

Aktualności

‹ zobacz wszystkie aktualności