Trwa nabór do Środowiskowego Domu Samopomocy

 Od 1 grudnia rozpocznie swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Jeleniej Górze przy Alei Jana Pawła II 7/9

(budynek przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej) dla 30 osób. Trwa przyjmowanie zgłoszeń.

Uczestnikiem ŚDS może być każda osoba powyżej 18-tego roku życia, która z powodu choroby psychicznej ma trudności w codziennym funkcjonowaniu lecz nie wymaga leczenia szpitalnego, będąca mieszkańcem gminy Jelenia Góra.

W celu poprawy sprawności psychofizycznej uczestników, ich zaradności osobistej oraz lepszego ich funkcjonowania w społeczeństwie w ŚDS będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Osoby, zainteresowane uczestnictwem w Środowiskowym Domu Samopomocy typu A (dla osób przewlekle psychicznie chorych) proszone są o pilne zgłaszanie się z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności do pokoju nr 8 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy Al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze lub telefonicznie pod numerem 75-75-588-01 lub 02.


‹ zobacz wszystkie aktualności

Dodaj komentarz

komentarzy : 0

Tytuł (*)
E-mail (*)
Treść (*)
(*) Pola wymagane

Aktualności

‹ zobacz wszystkie aktualności