Spotkanie z Mieszkańcami Sobieszowa i co dalej?

 Na nasze spotkanie przybybył Wiceprezydent Miasta Jelenia Góra Pan Jerzy Łużniak. 

Podczas spotkania Wiceprezydentowi zadano szereg pytań. W pierwszym przedstawiono następującą sytuację: Zespół Aktywności Społecznej od 2015 roku, czynił  starania o zagospodarowanie nieczynnej bursy, przy ulicy Łazienkowskiej. Biorąc pod uwagę usytuowanie  i brak barier architektonicznych - proponowaliśmy, by w części socjalnej utworzyć Sobieszowskie Centrum Aktywności Lokalnej  /SCAL/ z przeznaczeniem na: -  Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych, - świetlicę środowiskową, - przytulisko przedszkolne, - miejsce spotkań mieszkańców, - organizowanie imprez okolicznościowych np. Dzień Babci i Dziadka,      Dzień Matki  -  spotkania  klubowe  , Stowarzyszeń i inne.

Złożyliśmy taki projekt w czasie opracowywania Programu Rewitalizacji i został on ujęty (w poz.22 na stronie 174).  Składaliśmy również propozycje o realizację SCAL do Budżetu Miasta – bez powodzenia.

Przez 3 lata otrzymywaliśmy w tej sprawie więcej lub  mniej konkretne obietnice. 

Kiedy Ministerstwo Pracy, Polityki Socjalnej i Rodziny ogłosiło konkurs na dofinansowanie kosztów remontów obiektu na cele domu dziennego pobytu dla seniorów powiadomiliśmy o tym Urząd Miasta mając nadzieję , że Urząd  skorzysta z tej okazji i będzie się ubiegać o środki na remont części socjalnej bursy na Łazienkowskiej.

Byliśmy zaskoczeni odpowiedzią Urzędu, który nam podziękował za wiadomość  ..i… poinformował, że będzie ubiegał się o środki na remont domu dziennego pobytu dla seniorów,  ale  na Zabobrzu! 

Jeszcze większym zaskoczeniem była otrzymana od mieszkańca wiadomość - nie z Urzędu - a od mieszkańca, że Urząd przekazuje byłą bursę Towarzystwu im. Św. Brata Alberta z przeznaczeniem na mieszkania dla eksmitowanych, bezdomnych i eksmitowanych wyrokiem sądu zarówno mężczyzn, kobiet jak i rodzin, Ośrodka Wsparcia (Dzienny Dom Pobytu) dla osób starszych i przewlekle chorych. 

O tym nasze stowarzyszenie nie poinformowano. Czy tak powinno  być?


‹ zobacz wszystkie aktualności

Dodaj komentarz

komentarzy : 0

Tytuł (*)
E-mail (*)
Treść (*)
(*) Pola wymagane

Aktualności

‹ zobacz wszystkie aktualności